Selecteer uw taal

Winkelwagentje

U heeft 0 artikelen in uw winkelwagentje.

Totaal: € 0,00

Ga naar winkelwagentje »

Producten

Laatste artikel is geplaatst op:
02-10-2020

Schalen

Modelautoos.nl

Veenwijksweg 21
8427 RT Ravenswoud
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 (0)621832884
Privacy
Voorwaarden

Contact opnemen

 

Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelautoos.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 

2. PRIJS

De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassingen zijnde belastingen en/of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen gelden de prijzen zoals op het moment van aflevering van bestelde producten gepubliceerd op www. Modelautoos.nl. Voor de gevolgen van druk en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 

3. BETALING

Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

o Per bank/giro: Na ontvangst van uw bestelling dient de betaling  binnen 14 dagen na de factuurdatum op:    

   ABN bank rekeningnummer NL 25 ABNA 0434840343 t.n.v. G.Schrage modelautoos.nl .

te worden voldaan, dit is in principe alleen van toepassing in Nederland.

o Voor levering naar het buitenland geldt altijd vooruit betaling via bank of Pay-Pal.

o Contant: bij afhalen op ondervermeld adres dient betaling contant te worden gedaan.

o Contant: bij afhalen op een van de beurzen waar wij staan.

o Na het verstrijken van de betalingsperiode van 14 dagen bent u van rechtswege in verzuim en mag Modelautoos.nl een rente van 1% per maand over het factuurbedrag rekenen, gerekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Verder mag Modelautoos.nl alle (incasso)kosten die nodig zijn om de betaling te verkrijgen verrekenen met u.

o Alle geleverde goederen blijven eigendom van Modelautoos.nl tot factuur volledig is betaald.
 

4. ZICHTTERMIJN

Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van uw bestelling. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Modelautoos.nl geeft de wijze van retourneren aan: via TPG Post. De kosten voor het retour zenden van de producten zijn voor uw rekening. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, of bij onvoldoende gefrankeerde pakketten eventuele kosten in rekening te brengen.
 

5. OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Modelautoos.nl. Indien u een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop de vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform artikel 4 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 

6. AANBIEDINGEN

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
 

7. LEVERING

De meeste goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar en zullen indien mogelijk binnen 24 uur verzonden worden. De levertijd van artikelen die op de site staan als niet op voorraad zullen ongeveer 5 tot 10 werkdagen duren. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad bij leverancier zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, nadat u de bestelling heeft geplaatst, bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Wij zijn gerechtigd een bestelling in gedeelten af te leveren. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
 

8. BEZORGING

Modelautoos.nl verstuurt in principe naar alle bestemmingen wereldwijd. Modelautoos.nl kiest er voor om te allen tijde het pakket aangetekend te versturen. Voor het verzendklaar maken en het bezorgen (door TPG Post) betaalt u bezorgkosten ter hoogte van de op het moment van verzenden door de TPG gehanteerde tarieven voor het verzenden van pakketten. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelde producten en zullen meestal € 6,95 bedragen, tot 10kg. en zullen bij een factuurbedrag excl verzendkosten boven € 75,00 voor rekening van Modelautoos.nl komen.

Modelautoos.nl neemt echter alleen de standaard verzendkosten voor zijn rekening, bij verzending onder rembours etc. worden de meerkosten in rekening gebracht.

Voor verzending naar het buitenland, of afwijkende gewichten, worden de daarvoor op dat moment geldende tarieven gerekend. De artikelen worden op vakkundige wijze ingepakt. Modelautoos.nl draagt tot € 46,00 risico voor beschadiging en verlies van goederen tijdens het transport inclusief verzendkosten. U kunt, indien u dat risico niet wilt dragen, ervoor kiezen het pakket als zeker pakket te verzenden.

Als u een bestelling ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Modelautoos.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U zult de bestelling ter beschikking van Modelautoos.nl houden.
 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Modelautoos.nl kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen. De aansprakelijkheid voor schade is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade aan de geleverde producten. In geval van overmacht heeft Modelautoos.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. U zult hier schriftelijk over worden geïnformeerd. Modelautoos.nl is bij overmacht nimmer gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

10. PRIVACY

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Modelautoos.nl. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 

11. GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.