Winkelwagentje

Vous avez 0 articles dans votre panier.

Au totaal: € 0,00

Aller au panier »

Produits

Dernière article a été posté le
02-10-2020

Échelles

Modelautoos.nl

Veenwijksweg 21
8427 RT Ravenswoud
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+31 (0)621832884
Privacy
Voorwaarden

Contact opnemen

 

Privacy

Modelautoos.nl, gevestigd aan Veenwijksweg 21, 8427 RT Ravenswoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Modelautoos.nl
http://www.modelautoos.nl
Veenwijksweg 21
8427 RT Ravenswoud
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+31 (0)516-850712
+31621832884
BTW/VAT ID: NL001238502B19 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Modelautoos.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken geen andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Modelautoos.nl uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.

Modelautoos.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afhandelen van uw betaling (facturering)
b. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
c. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
d. Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Modelautoos.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Modelautoos.nl) tussen zit. Modelautoos.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Geen -

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Modelautoos.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  • Voor- en achternaam -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a
  • Adresgegevens -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a
  • Telefoonnummer -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3b
  • E-mailadres -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a, 3b, 3c, 3d

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Modelautoos.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Modelautoos.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modelautoos.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Modelautoos.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons